HOŞGELDİNİZ!!! WELCOME!!!

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANADAL PROGRAMI İÇİN ÖNERİLEN EĞİTİM PROGRAMI FORMU

ANADAL PROGRAMI AÇAN
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADI : MÜHENDİSLİK
PROGRAM ADI : FİZİK (2010 Kodlu ve sonrası)

ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ
1.SINIF / 1. YARIYIL

Etkinlik Saati
Sıra
Numarası
DERS
KODU
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)Dersin ön koşulu var mı?İntibak Dersi mi?KuramsalUygulama ve LaboratuvarTOPLAM SAATUlusal krediAKTS Kredisi
1UYM101Üniversite Yaşamına Uyum Programı (Orientation Programme for The University Life)00000
2MAT101Matematik I (Calculus I)42658
3KİM101Temel Kimya I (Chemistry I)22434
4FZM105Fizik I (Physics I)42658
5FZM155Fizik Lab I (Physics Laboratory I)04425
6ENG101Ingilizce Okuma ve Yazma Becerisinin Geliştirilmesi I (Development of Reading and Writing Skills in English I)20221
7TDİ101Türk Dili I (Turkish Language I)20221
8ATA101Atatürk İlke. ve İnk. Tarihi I (Atatürk’s Principles and The History of His Reforms I)20221
9Genel Sosyal Seçmeli Ders Grubu02202

TOPLAM

1612282130

(ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ)
(1.SINIF / 1. YARIYIL)

Bu seçmeli ders grubu için bu yarıyıl tamamlanması gereken asgari değer

YÖK SEÇMELİ DERSLERİ

Ulusal KrediDers SayısıDers SaatiAKTS
0122

Bu seçmeli ders grubunun kontrolünde kullanılacak özellik için ilgili alana “X” koyunuz.

X

Bu seçmeli ders grubunda yer alan derslerin listesi
    Etkinlik Saati   
Sıra
Numarası
DERS
KODU
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)KuramsalUygulama ve LaboratuvarTOPLAM SAATUlusal krediAKTS Kredisi
1BED105Beden Eğitimi (Physical Training)02202
2GUS107Resim (Painting)02202
3GUS109Müzik (Music)02202
4HYK103Heykel (Sculpting)02202

1.SINIF / 2. YARIYIL
Etkinlik Saati
Sıra
Numarası
DERS
KODU
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)Dersin ön koşulu var mı?İntibak Dersi mi?KuramsalUygulama ve LaboratuvarTOPLAM SAATUlusal krediAKTS Kredisi
1MAT102Matematik II (Calculus II)42658
2KİM102Temel Kimya II (Chemistry II)22434
3KİM152Temel Kimya Lab. (Chemistry Laboratory)04423
4FZM106Fizik II (Physics II)42658
5FZM156Fizik Lab II (Physics Laboratory II)04424
6ENG102İngilizce Okuma ve Yazma Becerisinin Geliştirilmesi II (Development of Reading and Writing Skills in English II)20221
7TDİ102Türk Dili II (Turkish Language II)20221
8ATA102Atatürk İlke. ve İnk. Ta. II (Atatürk’s Principles and The History of His Reforms II)20221

TOPLAM

1614302330

2.SINIF / 3. YARIYIL
Etkinlik Saati
Sıra
Numarası
DERS
KODU
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)Dersin ön koşulu var mı?İntibak Dersi mi?KuramsalUygulama ve LaboratuvarTOPLAM SAATUlusal krediAKTS Kredisi
1PHY201Fizik Müh. Mat. Metod. I (Mathematical Methods in Physics Engineering I)E32547
2PHY203Fizik III (Physics III)32547
3FZM205Bilgisayar Programlama I (Computer Programming I)20223
4FZM207Teknik Elektrik I (Technical Electricity I)30335
5FZM213Mühendislik Çizimi (Engineering Drawing)22433
6FZM253Fizik Lab. III ((Physics Laboratory III)04424
7ENG201İngilizce İleri Okuma ve İletişim Teknikleri I (Advanced Reading and Communication Techniques in English I)20221

TOPLAM

1510252030

2.SINIF / 4. YARIYIL
Etkinlik Saati
Sıra
Numarası
DERS
KODU
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)Dersin ön koşulu var mı?İntibak Dersi mi?KuramsalUygulama ve LaboratuvarTOPLAM SAATUlusal krediAKTS Kredisi
1PHY202Fizik Müh. Mat. Metod. II (Mathematical Methods in Physics Engineering II)E32547
2PHY204Modern Fizik (Modern Physics)30336
3FZM206Bilgisayar Programlama II (Computer Programming II)20223
4FZM210Dalgalar ve Optik (Waves and Optics)E40446
5FZM220Malzeme Bilimine Giriş (Introduction to Materials Science)30333
6FZM254Fizik Lab. IV (Physics Laboratory IV)04424
7ENG202İngilizce İleri Okuma ve İletişim Teknikleri II (Advanced Reading and Communication Techniques in English II)20221

TOPLAM

176232030

3.SINIF / 5. YARIYIL
Etkinlik Saati
Sıra
Numarası
DERS
KODU
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)Dersin ön koşulu var mı?İntibak Dersi mi?KuramsalUygulama ve LaboratuvarTOPLAM SAATUlusal krediAKTS Kredisi
1FZM301Elektromagnetizma (Electromagnetism)22436
2FZM305Kuantum Mekaniği I (Quantum Mechanics I)32546
3FZM307Elektronik I (Electronics I)30336
4PHY315Analitik Mekanik I (Analytical Mechanics I)30336
5FZM333Ekonomi (Economics)30333
6FZM357Elektronik Lab. I (Electronics Laboratory I)04423

TOPLAM

148221830

3.SINIF / 6. YARIYIL
Etkinlik Saati
Sıra
Numarası
DERS
KODU
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)Dersin ön koşulu var mı?İntibak Dersi mi?KuramsalUygulama ve LaboratuvarTOPLAM SAATUlusal krediAKTS Kredisi
1FZM302Elektromanyetik Dalga. ve Uyg. (Electromagnetic Waves and its Applications)22437
2FZM306Kuantum Mekaniği II (Quantum Mechanics II)32547
3FZM316Nükleer Fizik I (Nuclear Physics I)30335
4FZM328İstatistiksel Termodinamik (Statistical Thermodynamics)32547
5FZM356Kuantum Fiziği Lab. (Quantum Physics Laboratory)04424

TOPLAM

1110211930

4.SINIF / 7. YARIYIL
Etkinlik Saati
Sıra
Numarası
DERS
KODU
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)Dersin ön koşulu var mı?İntibak Dersi mi?KuramsalUygulama ve LaboratuvarTOPLAM SAATUlusal krediAKTS Kredisi
1FZM403Katıhal Fiziği I (Solid State Physics I)40446
2PHY421Fizikte Bilgisayar Uyg. I (Computer Applications in Physics I)22433
3PHY459Fizikte Güncel Konular (Current Topics in Physics)E04423
4FZM497İş Sağlığı ve Güvenliği I10101
5FZM499Staj00006
6Program Seçmeli Ders Grupları 000611

TOPLAM

66131530

4.SINIF / 8. YARIYIL
Etkinlik Saati
Sıra
Numarası
DERS
KODU
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)Dersin ön koşulu var mı?İntibak Dersi mi?KuramsalUygulama ve LaboratuvarTOPLAM SAATUlusal krediAKTS Kredisi
1FZM408Spektral Analiz Yöntemleri (Methods of Spectral Analysis)30336
2PHY452Fizik Müh. Araş. Teknikleri (Research Techniques in Physics Engineering)06636
3FZM498İş Sağlığı ve Güvenliği II10101
4Program Seçmeli Ders Grubu (Fizik Mühendisliği Mesleki Seçmeli Dersler)000917

TOPLAM

46101530

ANADAL EĞİTİM PROGRAMI TEKNİK SEÇMELİ DERSLERİ

Etkinlik Saati
Sıra
Numarası
DERS
KODU
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)KuramsalUygulama ve LaboratuvarTOPLAM SAATUlusal krediAKTS Kredisi

PROGRAM SEÇMELİ DERSLER

GÜZ DÖNEMİ

1FZM317Vakum Tekniği (Vacuum Techniques)30336
2FZM401Elektromagnetik Teori I (Electromagnetic Theory I)30336
3PHY401Elektromagnetik Teori I (Electromagnetic Theory I)30336
4FZM407Sayısal Elektronik (Digital Electronics)30336
5FZM409Kuantum Elektroniği I (Quantum Electronics I)30336
6FZM411Entegre Devreler (Integrated Circuits)30336
7FZM415Diagnostik Radyoloji Fiziği (Physics of Diagnostic Radiology)30336
8FZM417Nükleer Tıp Fiziği (Physics of Nuclear Medicine)30336
9FZM419Kristal Fiziği (Physics of Crystals)30336
10FZM425Yarıiletken Fiziği I (Semiconductor Physics I)30336
11PHY425Yarıiletken Fiziği I (Semiconductor Physics I)30336
12FZM431İleri Kuantum Mekaniği I (Advanced Quantum Mechanics I)30336
13PHY431İleri Kuantum Mekaniği I (Advanced Quantum Mechanics I)30336
14FZM433Sistem Mühendisliğine Giriş (Introduction to System Engineering)30336
15FZM435Radyoterapi Fiziği (Physics of Radiotheraphy)30336
16FZM437Yüksek Enerji Fiziğine Giriş I (Introduction to High Energy Physics I)30336
17PHY437Yüksek Enerji Fiziğine Giriş I (Introduction to High Energy Physics I)30336
18FZM441Matematiksel Fizik I (Mathematical Physics I)30336
19PHY441Matematiksel Fizik I (Mathematical Physics I)30336
20FZM443Parçacık Hızlandırıcıları (Particle Accelerators)30336
21FZM445Biyofiziğe Giriş (Introduction to Biophysics)30336
22FZM447Radyas. Dedek.ve Ölçüm Yön.(Radiation Detection and Measurement Methods)30336
23FZM455Nükleer Fizik Lab. (Nuclear Physics Laboratory)04423
24FZM457Sayısal Elektronik Lab. (Digital Electronics Laboratory)04423
25FZM461Nükl. Emn. ve Nükl. Güv. Tedbirleri30336

BAHAR DÖNEMİ

1FZM308Elektronik II (Electronics II)30336
2FZM314Teknik Elektrik II (Technical Electricity II)30336
3FZM318Analitik Mekanik II (Analytical Mechanics II)30336
4PHY318Analitik Mekanik II (Analytical Mechanics II)30336
5FZM320Malzeme Bilimi (Materials Science)30336
6PHY320Malzeme Bilimi (Materials Science)30336
7FZM322Ölçüm Teknikleri (Measurement Techniques)30336
8FZM358Elektronik Lab. II (Electronics Laboratory II)04423
9FZM402Elektromagnetik Teori II (Electromagnetic Theory II)30336
10PHY402Elektromagnetik Teori II (Electromagnetic Theory II)30336
11PHY404Katıhal Fiziği II (Solid State Physics II)30336
12FZM406Nükleer Fizik II (Nuclear Physics II)30336
13PHY412Uygulamalı Optik (Applied Optics )30336
14FZM416Otomatik Kontrol (Automatic Control)30336
15FZM420Sağlık Fiziği (Health Physics)30336
16PHY422Fizikte Bilgisayar Uyg. II (Computer Applications in Physics II)30336
17FZM424Katıhal Elektroniği (Solid State Electronics)30336
18PHY426Yarıiletken Fiziği II (Semiconductor Physics II)30336
19FZM428Metal Fiziği (Physics of Metals)30336
20FZM430Kuantum Elektroniği II (Quantum Electronics II)30336
21FZM432İleri Kuantum Mekaniği II (Advanced Quantum Mechanics II)30336
22PHY432İleri Kuantum Mekaniği II (Advanced Quantum Mechanics II)30336
23FZM434Sistem Mühendisliği Uygulamaları (Applications of System Engineering)30336
24PHY438Yüksek Enerji Fiziğine Giriş II (Introduction to High Energy Physics II)30336
25PHY440Gravitasyon ve Kozmolojiye Giriş (Introduction to Gravitation and Cosmology)30336
26PHY442Matematiksel Fizik II (Mathematical Physics II)30336
27FZM446Nükleer Teknolojiler ve Çevre (Nuclear Technologies and Environment)30336
28FZM450Elektro-Optik (Electro-Optics)30336
29PHY450Elektro-Optik (Electro-Optics)30336
30FZM454Radyofrekans İletişim Yön. (Methods of Radiofrequency Communications)30336
31FZM456İleri Optik Dersi ve Laboratuvarı (Advanced Optics and Laboratory)22436
32PHY456İleri Optik Dersi ve Laboratuvarı (Advanced Optics and Laboratory)22436
33FZM458Radyasyon Ölçüm Yöntemleri Lab. (Methods of Radiation Measurements Lab.)04423

PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERSLER

GÜZ DÖNEMİ

1BLM449Paralel Veri İşleme (Parallel Data Processing)30336
2BLM467Bilgi Mühendisliği ve Yönetimi (Management Information System)30336
3CHE347Nanoteknolojiye Giriş (Introduction to Nanotechnology)30336
4COM417Robotik (Robotics)30336
5COM429Bilgi Teknolojileri Yönetimi (Information Technologies Management)30336
6COM451Yapay Zeka (Artificial Intelligence)30336
7COM457İleri Mikroişlemciler (Advanced Microprocessors)30336
8COM471Gömülü Sistem Programlama (Embedded System Programming)30336
9ELE309Kalite Kontrol (Quality Assurance)30336
10ELM301Sistem Mühendisliği (Systems Engineering)30336
11ELM307Optoelektronik I (Optoelectronics I)30336
12ELM317Modelleme ve Simülasyon Modelling and Simulation)30336
13ELM415Biyomedikal Mühendisliğe Giriş (Introduction to Biomechanical Engineering)30336
14FİZ421Nötron Fiziği (Neutron Physics)40436
15FİZ435Kuantum Optiği (Quantum Optics)40436
16IST423Risk Yönetimi (Risk Management)22436
17IST427İstatistiki Kalite Yönetimi (Statistical Quality Control)22436
18KYM373Sanayide Güvenlik (Industrial Safety)30336
19KYM437Ölçüm ve Kontrol Teknikleri (Measurement and Control Techniqes)22435
20MAT323Nümerik Analiz I (Numerical Analysis I)22436
21MAT487Matematiksel Modelleme I (Mathematical Modeling I)20223
22MSS341Bilim Tarihi (History of Science)20223
23MSS417Bilim Felsefesi (Philosophy of Science)20223
24MSS435Fikri Haklar ve Patent (Intellectual Property Rights and Patent)30333

BAHAR DÖNEMİ

1CHE212Akışkanlar Mekaniği (Fluid Mechanics)22436
2COM442Donanım Tasarım Dilleri (Hardware Design Languages)30336
3COM496Bilgisayar Simülasyon ve Modelleme (Computer Simulation and Modeling)30335
4ELM308Optoelektronik II (Optoelectronics II)30336
5ELM416Biyomedikal Sistemler (Biomedical Systems)30336
6FİZ408Nanofizik (Nanophysics)22436
7FİZ436Kuantum Bilişim (Quantum Information)40436
8KİM400Petrol Ürünleri Kimyası (Chemistry of Petrochemicals)30336
9KYM462Yeni Teknolojiler (New Technologies)30336
10KYM464Enerji Teknolojisi30336
11MAT466Kriptoloji (Cryptology)20223
12MAT488Matematiksel Modelleme II (Mathematical Modeling II)20223
13MTS370Kalite ve Çevre Yön. Sistemleri(Quality and Environment Management Systems)30336
14ENG302İş Hayatı İçin İngilizce20221
15MSS432İş Sağlığı ve Güvenliği (Workplace Safety and Health)30333
16MSS470Mühendislik Etiği (Engineering Ethics)30323
17MSS490Enerji Politikaları (Politics of Energy)20223

ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ÖNKOŞUL DERSLER LİSTESİ

Sıra
Numarası
Önkoşullu Dersin KoduÖnkoşul Olan Dersin Kodu
1PHY201MAT101, MAT102
2PHY202MAT101, MAT102
3FZM210MAT101, MAT102

ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU STAJ LİSTESİ

Sıra
Numarası
Ders KoduAdıHangi yarıyıl sonunda yapılacak?Staj Süresi
(Staj Günü)
1FZM499Staj4. veya 6.45 iş günü

MEZUNİYET İÇİN TAMAMLANMASI GEREKEN TOPLAM STAJ SÜRESİ

45 iş günü

MEZUNİYET İÇİN TAMAMLANMASI GEREKEN ULUSAL/AKTS KREDİLERİ

MEZUNİYET KRİTERLERİ

Ulusal Kredi

AKTS

Zorunlu Dersler İçin Tamamlanması Gereken

133

210

Program Seçmeli ve Program Dışı Seçmeli Dersler için Tamamlanması Gereken

12

28

Genel Sosyal Seçmeli Dersler için Tamamlanması Gereken

6

2

TOPLAM TAMAMLANMASI GEREKEN

151

240


Alınan derslerin %30’u İngilizce dersler olmalıdır.