HOŞGELDİNİZ!!! WELCOME!!!

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM STRATEJİSİ:

– Fizik, kimya ve matematiğin temellerini kavramış,
– Fizik Mühendisliği meslek derslerine ve laboratuvar uygulamalarına hakim,
– En az bir yabancı dili (İngilizce) iyi öğrenmiş, ikinci dili seçmeli olarak asgari düzeyde öğrenmiş ve mesleği icrasında kullanabilecek,
– Bilgisayar okuryazarlığı olan ve en az bir işletim sistemine (windows, linux vb.) ve en az bir programlama diline (C++ vb.) hakim,
– Sembolik hesaplama paketlerinden (Mathematica, Mathlab, Mathcad vb.) en az birini iyi düzeyde kullanabilen,
– Seçmeli meslek derslerini ağırlıklı olarak yönelmeyi düşündüğü uzmanlık alanına uygun olarak seçmiş ve Mühendislik mezuniyet tezini bu doğrultuda hazırlamış,
– Mesleğin çalışma alanlarına uygun bir kurum/şirkette uygulamalı mühendislik stajı yapmış,
– Mühendislik uygulamalarında önemli bir yer tutan Sistem Mühendisliği, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik Etiği, İş ve İşyeri Güvenliği vb. konularda asgari bilgiye sahip,
– Takım çalışmasına ve disiplinler arası çalışmaya yatkın,
– Fizik Mühendisliği Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Yönetmeliği hükümleri gereği imza yetkisi olan alanları bilen ve bunlardan en az birisi için Fizik Mühendisleri Odası (FMO) tarafından verilen eğitimleri tamamlayarak sertifika edinmiş,
– Mesleki disiplin ilkelerini ve mesleki etik kurallarını bilen,
– Bilim, teknoloji ve inovasyon okuryazarı ve dünyadaki gelişmeleri okuyabilen Fizik Mühendisleri yetiştirmektir.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA STRATEJİSİ:

– Ülkemizin bilimsel ve teknolojik ihtiyaçları ve stratejileri doğrultusunda araştırma yapmak,
– Ülkemizin Ar-Ge öncelikleri içinde Fizik Mühendisliği ile doğrudan ya da dolaylı olan alanlarda araştırma yapmaya öncelik vermek,
– Bölümün araştırma altyapısını güçlendirmeye yönelik altyapı projeleri geliştirmek,
– Ulusal ve uluslararası işbirliklerini öncelemek ve değişik proje fon kaynaklarından (AB, CERN, TUBİTAK, TAEK, BAP, SANTEZ vb.) faydalanacak projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek,
– Disiplinler arası konularda iç ve dış paydaşlarla ortak araştırmalar geliştirmek,
– Büyük ölçekli uluslararası araştırma merkezleri (CERN, ESA, ITER vb.) ve araştırma grupları ile işbirliği yapmak,
– Araştırma sonuçlarından kaliteli bilimsel yayın, faydalı model ve patent üretmek,
– Fizik Mühendisliği öğrencilerini araştırmaya yöneltmek ve öğrencilerin araştırma yeteneklerini artırmak ve bu doğrultuda proje yarışmaları gerçekleştirmek,
– Araştırma konuları doğrultusunda kaliteli ve yayına dönüşebilen mühendislik mezuniyet tezleri, yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri yaptırmak.