HOŞGELDİNİZ!!! WELCOME!!!

Fen Fakültesi 17.9.1943 gün ve 4492 sayılı yasayla Gazi Eğitim Enstitüsü ana binasının fizik ve kimya laboratuvarının bulunduğu katların bir bölümünde 8 Kasım 1943 günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak, Ankara Fen Fakültesi adı ile kuruldu ve 1936 sayılı yasayla kurulan Ankara Üniversitesi’ne katıldı. O yıllarda ülkemizde yalnız, İstanbul Darülfununu döneminde açılmış ve 1934’te İstanbul Üniversitesi haline getirilen İstanbul Üniversitesi içinde, İstanbul Fen Fakültesi vardı. Böylece Ankara Fen Fakültesi Cumhuriyet döneminde açılan ilk Fen Fakültesi olmuştur. Fakültede 1943-48 yılları arasında 19.7.1944 tarihinde onaylanan öğretim ve sınav yönetmeliği uyarınca 4 yıllık Matematik-Astronomi, Fizik, Kimya lisans öğretimiyle, 5 yıllık Yüksek Kimyagerlik diploması sağlayan öğretim yapılıyordu.

Öğretim ve sınav yönetmeliğinde yapılan 3.5.1948 tarihinde onaylanan değişiklikle Yüksek Kimyagerlik, Kimya Yüksek Mühendisliği’ne çevirildi. 14.4.1954’te onanan öğretim ve sınav yönetmeliğiyle fizik dalında öğretim süresi 5 yıl olan Fizik Yüksek Mühendisliği öğretimi de başlatılmıştır. Fizik Bölümü bugünkü B bloktaki binasına 1950-54 yılları arasında yerleşmiştir. 1950-51 yıllarında Fizik Bölümü Gazi Eğitim Enstitüsü binasında çalışmalarını sürdürmüştür. Fakültenin A ve B bloktaki binaları açılması düşünülen Ankara Teknik Üniversitesi’nin Matematik, Fizik ve Kimya Enstitüleri için yapılmakta idi, ancak bu gerçekleşemedi.

1954 yılından itibaren Fizik Yüksek Mühendisliği öğretimi başlamış ve 1976 yılına kadar bu eğitim sürmüş, 1976 yılında Fizik Yüksek Mühendisliği, Fizik Yüksek Lisansı’na eşdeğer yapılmış olup, 1976 yılında yayınlanan yönetmelik ile Fen Fakültesi bünyesinde 4 yıllık Fizik Lisans ve Fizik Mühendislik Lisans adı altında öğretime devam edilmiştir. Bölüm 1976 yılından 1982 yılına kadar Fizik ve Fizik Mühendisliği adı altında adlandırılırken, 1982 yılından itibaren 4 yıllık Fizik Mühendisliği Bölümü bağımsız olarak öğretimine başlamıştır. 1976-2001 yılları arasında Fizik Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretimini Fen Fakültesi bünyesinde sürdürmüştür. 2001 yılı Nisan ayında Mühendislik Fakültesi’nin kuruluşuyla beraber Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer almıştır. Fizik Mühendisliği Lisansını bitiren öğrencilere Fizik Mühendisi diploması verilmektedir. Fizik mühendisliği bölümü ayrıca kuruluşundan bu güne kadar yüksek lisans ve doktora dersleri vererek, ülkemize araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bölümün kuruluşundan beri öğretim ve sınav yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

* Bölümde Öğretim, kuruluşundan beri yarı yıl sistemine göre yapılmıştır. Her ders yılında güz ve bahar yarı yılları olmak üzere iki yarı yıl ders yapılmaktadır. Sınavlar ise 1980’e kadar Ekim, Şubat ve Haziran olmak üzere üç dönemde, 1980-1997 yılları arasında her yarı yıla ait final ve bütünleme sınavları yapılmaktaydı. 1997 yılından  itibaren bütünleme sınavları kaldırılmış ve günümüzde tek yarıyıl sonu sınavları (final) yapılmaktadır.

* 1943-1965 yılları arasında bölümde öğretim sertifika yöntemine dayanıyordu. Fizik Yüksek Mühendisliği 5 yıllık olduğu için, 5 yüksek bilim sertifikası almak gerekiyordu. Her bir sertifika için de, 2-6 ders bulunuyordu. Laboratuvar çalışmaları bitirildikten sonra sınava derslerin tümünden giriliyordu. Sertifika içindeki derslerin birinden başarısız olan öğrencinin sınavların tümüne yeniden girmesi gerekiyordu. Sonraları bir sertifikanın değişik derslerine farklı zamanlarda girme ve yalnızca başarısız oldukları dersin sınavına yeniden girme kolaylığı getirildi, fakat sınav notu bütün derslerin sınavı tamamlandıktan sonra ağırlıklı ortalama olarak veriliyordu.

Fizik Mühendisliği Bölümü 22.06.1998 tarihinde bölümün yeniden yapılandırılması konusunda aldığı kararları Fen Fakültesi Dekanlığı’na sunmuştur. Bölüm, Fizik bölümlerinden farklı olarak temel fizik eğitimini yanı sıra teknolojinin her alanında fiziğin uygulamalarına ve fizik mühendisliğine dayalı eğitim ve araştırma faaliyetlerine önem vermesi gerektiğini saptamış, bunun sonucu olarak lisans öğretim programını ve lisansüstü öğretim programını tekrar gözden geçirmiştir. Prof. Dr. Rauf Nasuhoğlu’nun bir konuşmasında söylediği gibi “Bilim sürekli değişiyor, öğretim de sürekli değişmelidir“ sözünü benimseyerek, yeni ders programını yapmış ve 2000-2001 öğretim yılından itibaren uygulamaya koymuştur. Bu yeni programda temel matematik ve fizik bilgisine sahip Türkçe ve bir yabancı dilde yazılı ve sözlü ifade niteliği kazanmış, bilgisayar teknolojisi ve uygulamalarıyla barışık, mühendislik formasyonu edinmiş ve fizik mühendisliği alanında mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış mezunlar yetiştirmeyi amaçlamıştır. Ayrıca öğrencilerinin genel kültür, sanat ya da spor dallarının birisinde yeteneğini geliştirebilen, grup çalışmasına yatkın, analiz, sentez ve tasarlama becerileri edinmiş ve disiplinler arası projelerde çalışabilme yeteneği kazanmış mezunları vermek bölümün temel hedefleri arasındadır. Bu programla yetenekli ve çalışkan öğrencilerin dördüncü sınıfta ileri düzeyde seçimlik dersler alarak lisansüstü öğrenime ve araştırma dünyasına hazır hale getirilmesi de sağlanmıştır. Program öğrencileri, üçüncü sınıftan itibaren opsiyonlara ayırarak ilgi duydukları alandaki seçimlik  dersleri alarak kendilerini yetiştirmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda bu ders programı dünyanın çeşitli üniversitelerinin eşdeğer bölümleri ile uyumludur.

Bölüm 1966 da doktora ve 1969 da yüksek lisans yönetmelikleri ile lisansüstü eğitimine başlamıştır. Bölümün yüksek lisans ve doktora eğitimindeki amacı;
* Çeşitli üniversitelere, yüksek okul ve akademilere öğretim üyesi yetiştirmek.
* Araştırma laboratuvarlarına araştırmacı yetiştirmek.
* Sanayide teknolojik araştırma ve geliştirme işlerinde çalışacak uzman insan gücünü yetiştirmek.
* Yeni bilgileri mesleğini çeşitli kamu ve özel kurumlarda yürütmekte olan elemanlara aktarmak.
Bölüm bu amaç doğrultusunda çok sayıda mezun vermiştir.

Fizik Mühendisliği Bölümü’nde kuruluş yıllarında çalışan yabancı uyruklu
öğretim üyelerinin listesi aşağıdaki çizelgede verilmektedir.
Adı Soyadı Bilim Dalı Uyruğu Başlama ve Ayrılış Tarihi
————————————————————————–
Prof. Dr. Fischer, Atom Fiziği, Almanya 19.03.1951 – 20.06.1956
Prof. Dr. Wallis, Katıhal Fiziği A.B.D 01.10.1960 – 01.07.1961
Prof. Dr. C. Swarts, Katıhal Fiziği A.B.D 01.07.1961 – 01.07.1962
Prof. Dr. H. Perlitz, Kristallografi, İsveç 10.06.1957 – 31.10.1970
Prof. Dr. E. A. Kreiken, Astrofizik, Hollanda 1954 – 16.08.1964
Prof. Dr. W. Gleissberg, Güneş Fiziği, Almanya 01.03.1965 – 01.03.1966

Bölümün kuruluşundan itibaren görev yapan bölüm başkanları;
Prof. Dr. Hayri DENER,
Prof. Dr. Rauf NASUHOĞLU,
Prof. Dr. Besim TANYEL,
Prof. Dr. Fahri DOMANİÇ,
Prof. Dr. Zekeriya AYDIN,
Prof. Dr. Burhan Cahit ÜNAL,
Prof. Dr. İlhami YAVUZ,
Prof. Dr. Önder TÜZÜNALP,
Prof. Dr. Fuat BAYRAKÇEKEN,
Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER (2001-2004, 2007-2010),
Prof. Dr. Çelik TARIMCI (2004-2007),
Prof. Dr. Haluk MUTLU (2010-2013),
Prof. Dr. Tülay SERİN (2013-2019),
Prof. Dr. H. Gül YAĞLIOĞLU (2019-  )

Bölümün kuruluşundan itibaren emeği geçen öğretim üyeleri
Prof.Dr. Rauf NASUHOĞLU (Vefat etmiştir.) Saygıyla Anıyoruz…
Prof.Dr. Münif ÇELEBİ (Vefat etmiştir.) Saygıyla Anıyoruz…
Prof.Dr. Fahri DOMANİÇ (Vefat etmiştir.) Saygıyla Anıyoruz…
Prof.Dr. Enis ERDİK (Vefat etmiştir.) Saygıyla Anıyoruz…
Prof.Dr. Burhan Cahit ÜNAL (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof.Dr. Ali Fuat CESUR (Vefat etmiştir.) Saygıyla Anıyoruz…
Prof.Dr. İlhami YAVUZ (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof.Dr. Nizamettin ARMAĞAN (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof.Dr. Fevzi KÖKSAL (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof.Dr. Arsın AYDINURAZ (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof.Dr. Adil GEDİKOĞLU (Vefat etmiştir.) Saygıyla Anıyoruz…
Prof.Dr. Tahsin Nuri DURLU (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof.Dr. Ayla ÇELİKEL (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof.Dr. Aytaç YALÇINER (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof.Dr. I. Hakkı DURU (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof.Dr. Hüseyin YÜKSEL (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof.Dr. Askeri BARAN (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof.Dr. Şaziye YÜKSEL (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof.Dr. Nuray BÜGET (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof.Dr. Semiha BAHÇELİ (Süleyman Demirel üniversitesi‘nde çalışmaktadır.)
Prof.Dr. Abdullah VERÇİN (Fen Fakültesi Fizik Bölümünde çalışmaktadır.)
Prof.Dr. Tacettin ALTANHAN (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof.Dr. Satılmış ATAĞ (Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde öğretim üyesidir.)
Prof. Dr. Z. Zekeriya AYDIN (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof.Dr. Fatma ERDOĞAN (Emekli öğretim üyesidir.)
Yard. Doç. Dr. Ayfer KANDEMİR (Emekli öğretim üyesidir.)
Doç. Dr. Korkut Okan OZANSOY Saygıyla Anıyoruz…
Prof.Dr. Çelik TARIMCI (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof. Dr. Haluk MUTLU (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof.Dr. Necmi SERİN (Emekli öğretim üyesidir.) Saygıyla Anıyoruz…
Prof. Dr. Basri ÜNAL (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof. Dr. H. Yalçın ELERMAN (Emekli öğretim üyesidir.)
Prof. Dr. İlker DİNÇER Saygıyla Anıyoruz…

Fizik Mühendisliği Bölümü kuruluşundan bugüne kadar görev yapan ve bölümün
gelişmesine yadsınamayacak katkıda bulunan tüm öğretim üyelerini saygı ile anar.

FİZİK BÖLÜMÜ 1945-80 YILLARI ARASI DOKTORA TEZLERİ

Enis Erdik : Dieterici hal denklemindeki (n) üssünün tayini hakkında 1949.
Besim Tanyel : A special Type geiger counter and study of some of its properties 1951.
Ali Aydemir : Bitkilerin ağırlıkça büyümesi 1953.
Adnan Şaplakoğlu : Pyridinein ve bilhassacyclohexan türevlerinin rölaksiyon zamanlarının konsantrasyon değişimlerine olan dikkate değer bağlılığı 1954.
Rauf Nasuhoğlu : Sıvı halde bulunan dispersionların dielektrik sabitlerinin ve iletkenliklerinin burulma ile değişimi 1954.
Ertuğrul Onat : Hidrojen-peroksidin demir (III) tuzları karsısında katalitik parçalanması 1954.
Numan Zengin : Desimetrik dalgaların asasiye olabilir dipoler sıvı ve solusyonlarda disperasyon ve absorpsiyonu 1956.
Mübeccel Ergun : Benzolde substitue edilmiş acılı polar grupların dönel hareketliliğine ait, bu gruplarla birlikte diğer gruplarında substitusyonu vasıtasıyla, dielektrik tetkine dayanarak karşılıklı tesirlerin incelenmesi 1958.
Ethem Tokmakçıoğlu : Desimetrik dalgalar bölgesinde dipoler solüsyon ve karışımların, dispersiyon ve absorpsiyonunu ölçerek asosiasyonlarının tetkiki 1958.
Kenan Bakin : Fizik-elektronik-matematik-f-kimya 1958.
Ziya Güner : Girişim metodu ile 3,2 cm dalga boyunda dipollü sıvıların kompleks  dielektrik sabitlerinin sıcaklıkla değişiminin incelenmesi 1961.
Muzaffer Oral : Dipollü sıvı ve çözeltilerinin dispersiyon ve absorpsiyonları 1962.
Mehmet Aydın : Alkali metallerin (lityum, sodyum, potasyum, rubidyum ve sezyum)  kılcal cam borular içinde elde edilen tek-kristallerin yönelmeleri 1963.
Suphi Kemal Hassun : Periodik sistemin birinci grup elemanlarından meydana gelen metaller arası ikili alaşım ve katı eriyikler hakkında bir çalışma 1966.
Gökçe Bingöl : Sıvılarda elektron spin relaksiyonu 1967.
Zeki Zekeriya Aydın (Burhan Cahit Ünal) : Elektromagnetik form faktörleri için birleşik nükleon modelleri 1968.
Arsın Aydınuraz : Sodyum-tiyosülfat pentahidrat kristal yapısının x-ışınlarıyla üç boyutta inceltilmesi 1969.
S. Askeri Baran (Burhan Cahit Ünal) : Zayıf etkileşmelerin S-matrisi teorisi 1969.
Nükhet Arran : Etilamin hidroklorür (C2 H5 NH2 HCL) ün kristal yapısının X-ışınları ile çözümü 1969.
Kenan Evginer : Buharlaşmanın mekanizması, Türkiye’nin buharlaşma haritaları, kullanılan metot ve katsayılarının bulunması 1970.
Çetin Cansay : Yavaş nötron rezonanslarında nötron genişlikleri ve difüz nükleer kenarın alçak enerjili nükleer reaksiyonlar üzerindeki tesiri 1970.
Salih Dinçer : Pulslu nötron kaynağı metodu ile polyesterin termik nötron diffuzyon parametrelerinin tayini 1970.
A. Taner Özkay : CPT operatörü için bir genelleme ve sonuçları 1970.
Oğuzcan Özaltın : Değişken-kalınlıktaki elstik kabuklar teorisi üzerine 1970.
Aytaç Yalçıner : Dynamische kernpolarisationon und substituenteneinflüsse auf zwischenmolekulare wechselwirkungen inlösüngen freier radikale 1970.
Hasan Rıfat Karaday : Yük değişmeli pion-nükleon saçılmasında polarizasyon probleminin genel teorisi 1971.
Cihan Özmutlu : Kritik altı çoğaltıcı sistemlerde Koo ve Keff in denel ve teorik incelenmesi 1971.
Fevzi Köksal (Dupont) : Magnetic relaxztion in organic systems with electron spin exchange 1972.
Günel Gülten Ünal : Türkiye’de çıkartılan doğal kuvars kristallerinin, piezoelektrik, sabitlerinin ve lattis parametrelerinin bulunarak, piezoelektrik özelliklerinin incelenmesi 1972.
Hüseyin Yüksel (Fevzi Köksal) : Gama ışınlarına tutulmuş tozların ve kristallerin elektron spin rezosans (ESR) yöntemiyle incelenmesi 1975.
Nüri Ünal (Burhan Cahit Ünal) : Birleştirilmiş ayar teorilerinde müon müon esnek saçılma genliğine dördüncü mertebe katkıları ve hıggs skalerlerinin derin esnek olmayan saçılmasına katkıları 1977.
Timsal Çağlayan (Fevzi Köksal) : Sıvılarda NMR puls yöntemiyle spin-durulma zamanları süreçlerinin incelenmesi 1977.
Necmi Serin (Uğur Büget) : Germanyum-ve silisyum’dan yapılmış metal-yarıiletken-metal yapılarında azınlık taşıyıcılarının elektriksel iltkenliğine etkisi 1977.
Satılmış Atağ (Zekeriya Aydın) : Işımasal düzeltmelerin ve anormal moment etkileşmelerinin kısa uzaklıklarda doğurduğu etkin potansiyeller 1977.
Atilla Yücel : Investigation of the structure and defects of the Eskişehir’s epiolite using the electron microscope and x-Ray techniques 1978.
Yalçın Elerman (Arsın Aydınuraz) : Tiyosülfat (S2O3) grubu içeren bazı inorganik katılarda atomların ısısal titreşimlerinin x-ışını kırınım yöntemi ile incelenmesi 1978.

KAYNAKÇA
1. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 1981 Yıllığı
2. Türk Fizik Derneği Dergisi, Sayı 14, Temmuz 2000
3. Fizik Mühendisliği Bölümü Özdeğerlendirme Raporu
4. Fizik Mühendisleri Odası