HOŞGELDİNİZ!!! WELCOME!!!

Eğitim-Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfı

Yeni Öğrenciler, 1 yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfına giderler. Hazırlıkta geçen süre normal eğitim süresi dışındadır. Hazırlığı başarı ile bitiren öğrencilerin Hazırlık notu lisans mezuniyet not ortalamasına katılır.

Programda Yer Alan Başlıca Dersler

Temel Fizik, Matematik, Bilgisayar programlama ve sayısal yöntemler, Spektroskopi, Kuantum Mekaniği, Nükleer Fizik, Metal Fiziği, Kristal Fiziği, Ölçüm ve Kalite Kontrolü, Bilgisayar Uygulamaları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Nükleer Enerji, Optik ve Lazer Sistemleri, Temel Parçacıklar ve Etkileşmeler Fiziği, Katıhal Fiziği dersleri ve bu derslerin laboratuvarlarından oluşmaktadır. Ayrıca Ekonomi, Hukuk, Sosyoloji gibi sosyal ve beşeri bilimler alanlarından seçmeli dersler alınabilir. Fizik Mühendisliği alan olarak Malzeme, Elektronik, Bilgisayar, Tıp, Kimya, Biyoloji, Çevre gibi alanlarla yakından ilgilidir.

Ön Lisans ve Lisans Yönetmenliği için tıklayınız.
2009 ve Öncesi Kodluların Alması Gerekli Dersler ve Diğer Bilgiler
Syllabus for 2010 and Following Years

Harf notlarının, 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

PuanlarNotlarKatsayılar
90-100A4.00
85-89B13.50
80-84B23.25
75-79B33.00
70-74C12.75
65-69C22.50
60-64C32.00
50-59F11.50
49 ve aşağısıF20.00