HOŞGELDİNİZ!!! WELCOME!!!

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ KALİTE VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

Fizik Mühendisliği Bölümünde Kalite ve Akreditasyon çalışmaları, Ankara Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ve Mühendislik Fakültesi Kalite ve Akreditasyon Komisyonu çalışmaları paralelinde 2018 yılı içinde oluşturulan Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komisyonu aracılığı ile sürdürülmektedir.

Fizik Mühendisliği Bölümü Kalite ve Akreditasyon Komisyonu:

Prof.Dr. Handan OLĞAR (Başkan)
Prof.Dr. Ömer YAVAŞ
Doç.Dr. Fulya BAĞCI
Doç.Dr. Yeşim MOĞULKOÇ
Dr. Sibel GÜRAKAR
Dr. Didem KETENOĞLU
Dr. Çağın KAMIŞÇIOĞLU
Dr. Bora KETENOĞLU

Araş.Gör. Özgür ÇILDIROĞLU

Komisyonun Yetki ve Sorumlulukları:

– Ankara Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ve Mühendislik Fakültesi Kalite ve Akreditasyon Komisyonunca gündeme taşınan çalışmaları Bölüm bazında yapmak,
– Ankara Üniversitesi kalite güvence sistemi/süreçleri doğrultusunda çalışmalar yapmak,
– Stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerini tanımlamak ve izlemek,
– Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda eylem planı tanımlamak ve takip etmek,
– Ankara Üniversitesi kalite politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak,
– Yıllık Birim Özdeğerlendirme Raporunu oluşturmak,
– Bölüme yapılacak saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
– Saha ziyaretini gerçekleştiren dış bölüm değerlendirme takımınca hazırlanan geri bildirim raporu doğrultusunda yıllık faaliyet raporu hazırlamak,
– Yıllık Akreditasyon Hazırlık Seviyesi (AHS) raporunu hazırlamak,
– MÜDEK için akreditasyon başvuru dosyasını hazırlamak.

Kalite Politikası:

Fizik Mühendisliği Bölümü kalite çalışmalarını Ankara Üniversitesi Kalite Politikası çerçevesinde yürütmektedir.

Ankara Üniversitesi Kalite Politikası

Stratejik Amaç, Hedef ve Performans Göstergeleri:

Fizik Mühendisliği Bölümü stratejik amaç, hedef ve performans göstergeleri Ankara Üniversitesi stratejik amaç, hedef ve performans göstergeleri doğrultusunda tanımlanmıştır.

Fizik Mühendisliği Bölümü Stratejik Amaç, Hedef ve Performans Göstergeleri

Kalite Konusunda Yapılan Çalışmalar:

  • 2018 yılı Kasım ayında Ankara Üniversitesi Kalite Değerlendirme Takımı tarafından Mühendislik Fakültesi’ne gerçekleştirilen saha ziyareti kapsamında Fizik Mühendisliği Bölümüne de saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.
  • 13.02.2019 tarihli Bölüm Akademik Kurulu kararı ile yenilenen Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Fizik Mühendisliği Bölümü “Birim Özdeğerlendirme Raporu (BÖR)” ve “Bölüm Akreditasyona Hazırlık Seviyesi Raporu (AHS)” hazırlayarak 8.3.2019 tarihinde Mühendislik Fakültesi Dekanlığına iletmiştir.


Akreditasyon Konusunda Yapılan Çalışmalar:

Fizik Mühendisliği Bölümü akredite edilmek üzere hazırlanan Akreditasyon Başvuru Dosyası ile 2017 yılı Temmuz ayında MÜDEK’e başvurmuştur. MÜDEK tarafından başvuru dosyasında tespit edilen eksiklerin giderilmesi istenmiştir. Eksiklerin giderilmesi ve yeniden başvuru çalışmalarının yapıldığı 2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren bölümün eğitim programı %100 ingilizceye dönüştürüldüğü için MÜDEK kuralları çerçevesinde yeni programdan mezun verildikten sonra başvurunun yenilenebileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede yeni MÜDEK başvurusu için %100 İngilizce programdan mezun verilmesi beklenilmektedir. Konuya yönelik takvim dikkate alındığında yeni başvuru 2022 yılında yapılabilecektir. MÜDEK başvurusu kapsamında yapılması gereken çalışmalara (eğitim-öğretim çıktılarının dokümante edilmesi ve değerlendirilmesi, iç ve dış paydaşların katkıları, öğrenci ve mezun anketleri vb.) düzenli olarak devam edilmektedir.

Ankara Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından istenilen ve Fizik Mühendisliği Bölümünün akreditasyona yönelik çalışmalarının durumunu ve başvuru hazırlık seviyesini tanımlayan Fizik Mühendisliği Bölümü Akreditasyon Hazırlık Seviyesi (AHS) Raporu hazırlanarak 8.3.2019 tarihinde Mühendislik Fakültesi Dekanlığına iletilmiştir.

Fizik Mühendisliği Bölümü MÜDEK Başvuru Dosyası (2017)

Kalite ve Akreditasyon Bağlantıları:
Ankara Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü
Ankara Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi
Ankara Üniversitesi Kalite El Kitabı
Mühendislik Fakültesi Kalite Çalışmaları
Mühendislik Fakültesi Birim Öz Değerlendirme Raporu (2018)